Polityka prywatności i polityka cookies sklepu internetowego.

Podmiot prowadzący sklep:

MTA AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O. SP. K.
KRS: 0000698433
REGON: 368471208, NIP: 6922515655
ul. Kolejowa nr 10
59-230 Prochowice

1. Wprowadzenie

Polityka skierowana jest do użytkowników sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://mtaproduction.pl/

Sklep internetowy prowadzony jest przez spółkę MTA Automatyka Przemysłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Prochowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000698433, REGON: 368471208, NIP: 6922515655, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS.
Adres spółki. Prochowice, ul. Kolejowa nr 10, 59-230 Prochowice.
W Polityce Prywatności i Polityce Cookies opisane są zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych
użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem
plików cookies oraz podobnych technologii. Polityka prywatności stanowi uzupełnienie zapisów dotyczących danych osobowych i ich ochrony zawartych w Regulaminie sklepu internetowego.
Polityka wprowadzana jest także ze względu na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) – zwanej dalej: „RODO”.
Filary ochrony danych osobowych w Sklepie internetowym spółki MTA Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Prochowicach:
 Legalność – dbałość o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
 Bezpieczeństwo – zapewnienie odpowiedniego poziom bezpieczeństwa danych podejmując stałe działania w tym zakresie.
 Prawa Korzystających – Spółka MTA Sp. z o.o. Sp. k. umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
 Rzetelność – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

2. Administrator danych

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest
MTA Automatyka Przemysłowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Prochowicach, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000698433, REGON: 368471208, NIP: 6922515655, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub poprzez adres e-mail: biuro@e-mta.pl

3. Zakres zbieranych danych

Sklep internetowy umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a
danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.

Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas
spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło
wizyty.

Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam
bezpośrednio od Pani/a.

Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która
tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim
wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą,
jak opis sprawy.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czy udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji umowy sprzedaży, a więc realizacji składanych przez Klienta zamówień. W tym samym celu podane dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom – podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, świadczącym usługi wspierające system sprzedaży oraz operatorom transakcji płatniczych.    

Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywać się będzie wyłącznie, jeżeli wyrażona zostanie zgodę na takie działania w trakcie procesu rejestracji, czy też później. Na podstawie zgody tej między innymi przekazywane mogą być newslettery i informacje o aktualnych promocjach, rabatach i konkursach organizowanych przez administratora.

5. Prawo do wycofania zgody

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym
momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub
uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale
niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.

6. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych

Ma Pani/Pan prawo:

  • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych osobowych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
  • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO);
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych
    osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Czas przechowywania danych

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu
załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z
jej realizacją, nie dłużej niż przez okres wskazany w Regulaminie.

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies
oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku
cookie.

Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania
danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów
związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych
historycznych związanych z ruchem na stronie.

8. Zasady dotyczące danych osobowych i plików cookies

Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywane mogą być do firm obsługujących MTA w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe. W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru.

W związku z wykorzystywaniem przez MTA systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie Sklepu MTA, może dochodzić do transferu danych osobowych do państw trzecich, jednakże transfer tych danych i ich przetwarzanie na ich terytorium oparte jest o standardowe klauzule ochrony danych przyjęte również na terenie Unii Europejskiej.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

Sklep internetowy MTA wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Sklepu internetowego  i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

Użytkownik Serwisu może także w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez dokonanie odpowiednich ustawień, aby blokowała ona pliki cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze Sklepu internetowego” będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie treści Sklepu internetowego.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja
polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą),
gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia
bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z
innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów
cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i
wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość
przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość
zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki
cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w
ustawieniach lub preferencjach opcji.

Korzystanie ze sklepu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów
marketingowych.

Wysyłka

Możliwe indywidualne wyceny transportu

Szybki czas realizacji

Od 15-25 dni roboczych

Gwarancja jakości

Nasza firma gwarantuje wysoką jakość wykonania